วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 3
            หนังสือพระธรรมประจำภาพบทที่ 3 เป็นหนังสือที่ ท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ) ได้เขียนเป็นบทกลอนข้อคิดคำสอนต่างๆโดยมีภาพของท่านประกอบไว้ในหนังสือเล่มนี้  เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งของท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ) ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นำมาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ เป็นเป็นบทเรียนต่างๆทางธรรม
ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ                                                                                                                            โธ่. ร่างกาย..                                                                                                                                            มองดูแล้ว นึกอนาถ หนอร่างกาย เป็นเหมือนไถ้ ที่ผ่าน อาหารหนอ ข้าวหรือน้ำ ไหลเข้าไป ไหลออกคอ  พอ พอ  กับเข้า เก็บไว้ แต่โอชา,                                                                                                                                                                                                                              ,ชื่อหนังสือ  บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 3   ชื่อผู้แต่ ท่านอาจารย์สิริวยาส(พุทธทาสภิกขุ)พิมพ์ครั้งที่ 1                                                                                                                                 
                                                                        
              สนใจติดต่อยืมอ่านได้ ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง  เลขเรียกหนังสือ BQ5505 พ733บ ล.3 2549 ฉ.2 

 จัดทำโดย นางสาวสุรัสวดี ฤทธิศักดิ์ รหัส 5550011118 สาขา PEM                                                                  
                นางสาวพัชณี  แบนสกุล  รหัส  5550011096  สาขา  PEM                                                                                                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น