วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556


                               มารยาทยุคใหม่ เรื่องเล็กน้อยของการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

รูปภาพ

ชื่อหนังสือ  มารยาทยุคใหม่ ผู้แต่ง ทิพยวดี  ปราโมชฯ  พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2553   สำนักพิมพ์
        เนชั่นบุ๊ค เลขที่ 1854  ถนนบางนา - ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
        โทรศัพท์ 0-2338-3694-6  โทรสาร 0-2338-3986, www.nationbook.com


        สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างสบายและประสบความสำเร็จก็คือ ความมั่นใจในตนเอง  ถ้ามีความมั่นใจในตัวเองแล้ว  การดำเนินชีวิตก็จะง่ายขึ้น

        การได้รับความยอมรับจากสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือใหญ่ในบ้านของเรา  ตลอดจนสังคมระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  การเข้าสังคมจึงเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจ  ดังนั้น การเข้าสังคมให้เป็นและการเป็นคนที่สังคมยินดีต้อนรับหรือเป็นที่รังเกียจ ไม่ว่าจะในโรงเรียน  สถานที่ทำงาน หรือในสังคมธุรกิจที่มีคนหมู่มาก จริงอยู่ว่าการปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีมารยาทอาจต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองบ้างในบางตรั้ง  แต่ก็ต้องไม่ลืมว่  ตราบใดที่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ เราไม่สามารถปฏิเสธสังคมได้  แต่สังคมนี้สิ สามารถปฏิเสธเราได้ทุกเมื่อหากเราเป็นผู้ไร้ซึ่งมารยาท

        มารยาทนั่นเอง  คือกุญแจสำคัญที่สุด ที่จะช่วยเปิดประตูสู่สังคมได้ง่ายขึ้น หากไม่รู้จักเข้าสังคม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่นใจ มารยาทยุคใหม่จึงเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่  และที่สำคัญเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม   สามารถนำข้อแนะนำในหนังสือนี้มาสอนลูกๆหลานๆ เพื่อให้พวกเขาจะได้มีมารยาทในการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์

                                                                                                                       ผู้จัดทำ

นางสาว  ภัคเรศ  นครราช  5550011098  PEM
นางสาว  สุนิสา  นุ้ยขาว     5550011116 PEM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น