วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

Happy Life ชีวิตนี้มีความสุข


                                                                                             
วิทยาศาสตร์ที่จะสร้างความสุข
อันรวดเร็วและ
ทรงพลังให้คุณในทุกวัน

ผู้เขียน : ดร. ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
จัดพิมพ์โดย : คิดดี


เราขอสัญญาว่า จะไม่ลืม ว่าจะสร้างความสุขให้กับตัวเอง คนรอบข้างให้มีแต่รอยยิ้ม และกำลังใจให้กัน จากหนังสือนี้ก็ได้ถ่ายทอดผ่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ในชีวิตประจำวัน และแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจว่าเราจะสร้างชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไร อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเดินหน้าไปสู่การสร้าง ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น"ความสุข" ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถสร้างความสุขได้ในทุกๆ แม้แต่สถานะการณ์ที่เครียดเราก็สามารถยิ้มได้


นี้คือข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ


 "ความสุขสำคัญอย่างไร ทำไมเราทุกคนถึงต้องการมีความสุข และทำไมวามสุขถึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา อาจดูเหมือนคำถามง่าย เมือคำนึงถึงแล้วก็ะรู้ว่าคำตอบก็อาจจะซับซ้อนไปบ้าง ความสุขมีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิต ความสุขไม่ใช่เพียงแค่ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ความยยังมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการงานในชีวิตของเราอย่างทีหลีงเลียงไมได้ ความสุขไม่ใช่ว่ามาจากปัจจัยภายนอกหรือจากวัตถุใด แต่วัตถุเหล่านั้นก็เป็นความสุขได้ในระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงมาจากภายใน ซึ่งรู้สึกถึงจิตใจ  เพราะความสุขเป็นเรืองของจิตใจไม่ใช่ร่างกาย ไม่มีไครหรือสิ่งไหนสามารถทำให้ให้เราได้นอกจากตัวเราเอง"

"ความสุขทำให้เรารู้สึกดี 
ความสุขทำให้เราอายุยืน
ควาามสุขทำให้สุขภาพดี
ความสุขทำใหเราฟื้นตัวจากปัญหาได้เร็วขึ้น
ความสุขทำให้สัมพันธภาพดี
ความสุขสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาได้เร็วและดี
ความสุขทำให้ไม่เกิดความรุนแรง"


สนใจตืดต่อยืมอ่านได้ที่ห้องสมุด ม.อ. ตรัง เลขเรียกหนังสือ BF575.H2 ซ645 ฉ.2


จัดทำโดย

นาย ซัยด์ วาเตะ                     5550011070   PEM


น.ส.อัญวริน นราทรัพย์           5550011128   PEM


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น